Fakta

Klubben er nystartet pr. 1.12.2016

Medlemmerne repræsenterer et bredt udsnit af uddannelser og erhverv samt med en stor spredning på alder med yngste kvinde på 25 år. Mangfoldigheden giver inspirerende samvær og spændende dialoger der styrker medlemmernes muligheder.

Møder

Vi mødes den 2. onsdag i månederne med undtagelse af juli, august og december

Møderne starter kl. 19 og slutter ca. kl. 21.30 alt efter hvad vi har på programmet

Programmet forår og sommer 2017 har til formål at ryste vores nye klub rigtig godt sammen.

Som medlem får du mulighed for at møde mennesker med forskellig baggrund, erhverv og kompetencer, og du får bl.a. mulighed for,

  • at deltage i og blive inspireret af interessante møder og diskussioner om varierende emner
  • at få et nationalt og internationalt netværk
  • fx gennem en indsats i bestyrelse eller udvalg at opnå personlig og professionel udvikling
  • at lære mange spændende mennesker at kende i egen og andre klubber
  • at have det fornøjeligt og morsomt, og få en masse inspiration med hjem fra vores månedlige møder

Forårsprogram forår 2017:

Onsdag den 12. april kl. 19 – mødet afholdes hos Lisbeth

Onsdag den 10. maj kl.19 – mødet afholdes hos Kirsten

Onsdag den 14. juni kl.19 – mødet afholdes hos Rikke

Sommerferie: 12. juli og 9. august

Onsdag den 13. september kl. 19 – mødet holdes hos Camilla

Onsdag den 11. oktober kl. 19 – mødet holdes hos Lea

Onsdag den 8. november kl. 19 – åben for muligheder

Onsdag den 13. december kl. 19 – åben for muligheder

 

Klubbens kontingent er 1.800 kr. for perioden 1.6.2017 – 31.5.2018. Kontingentet forfalder april 2017. (Beløbet dækker klubbens udgifter, herunder nationale og internationale kontingenter. )

Bestyrelsen pr. 1.12.2016

Kirsten Rømer – Formand

Kirsten Okkels – Sekretær

Rikke Tindal Dalland – Kasserer

 

Kontakt til bestyrelsen på klubmail: zontabornholm@hotmail.com

Udenfor Bestyrelsen pr. 1.12.2016

Charlotte Kjøller – Revisor